Praktische informatie

Voor bepaalde problematieken, wordt er vanuit de ziekteverzekering een tussenkomst voorzien. Om van die tussenkomst te kunnen genieten, dient er een aanvraag te gebeuren bij de mutualiteit (indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan). Volgende stappen dienen daarbij doorlopen te worden.

  1. Neem telefonisch contact op met de logopedist voor praktische informatie
  2. Maak een afspraak met de bevoegde geneesheer-specialist voor een voorschrift logopedisch bilan
  3. Maak een afspraak met de logopedist voor het uitvoeren van het logopedisch bilan (= logopedisch onderzoek)
  4. Maak een afspraak bij een geneesheer-specialist voor een voorschrift logopedische therapie
  5. De behandeling kan van start gaan

Belangrijke informatie

  • Bezorg steeds alle documenten (voorschrift, aanvraagformulier,…) aan uw behandelend logopedist. Hij of zij bezorgt de nodige documenten aan de mutualiteit.
  • Behandelingen gebeuren enkel na afspraak
  • Afspraken dienen minstens 24u op voorhand geannuleerd te worden. Indien dit niet gebeurt, worden de sessies aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.

Tarieven

U kan de tarieven terugvinden in onderstaande tabel. Indien er geen tussenkomst mogelijk is via de verplichte verzekering, kan er in bepaalde gevallen een aanvullende tegemoetkoming worden gegeven. Deze aanvullende diensten zijn per mutualiteit anders. Vraag in dit geval meer uitleg bij uw mutualiteit of bij uw behandelend logopedist.

Honoraria geldig vanaf 1 januari 2024.

Honoraria patiënten zonder voorkeursregeling.

  Tarief Praktijk Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30 min € 45 € 26,44 € 18,56
Therapie 30 min. € 38 € 22,98 € 15,02
Therapie 60 min. € 76 € 46,19 € 29,81

Honoraria patiënten met voorkeursregeling.

  Tarief Praktijk Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting 30 min € 42,75 € 39,75 € 3,00
Therapie 30 min. € 36,14 € 34,14 € 2,00
Therapie 60 min. € 42,59 € 68,09 € 4,50