Ons aanbod

De naam ‘LogoVox’ is een samentrekking van ‘Logopedie’ en ‘Vox’, waarbij ‘Vox’ de Latijnse benaming is voor de stem.

Deze praktijk is gespecialiseerd in behandeling van kinderen en volwassenen met stemproblemen (stemtherapie), volwassenen die hun stem/articulatie meer willen verfijnen (stemcoaching) en transgenders die hun stem/articulatie meer willen vervrouwelijken (stem bij transgenders). Daarnaast kan u bij ons ook terecht voor de behandeling van kinderen met leerproblemen en volwassenen met neurologische stoornissen (afasie en/of dysartrie).

 

 

Stem

De stem is ons eigen uniek instrument waarmee we geboren worden. Het stemapparaat is gelegen in het strottenhoofd en bestaat uit kleine, elastische spiertjes die omgeven zijn door een laagje slijmvlies. Bij een vrouw trillen de stemplooien ongeveer 200 keer per seconde (= 200 Hz). Er kan dus snel iets mislopen wanneer dit stemapparaat niet goed ‘bespeeld’ wordt.

We worden allemaal geboren met een bepaald stemapparaat dat een bepaalde belasting aankan. Maar wat we ermee doen is bij iedereen anders. Als we onze stem meer belasten dan dat ze aankan, dan kunnen er stemproblemen optreden. Als er een letsel op de stembanden te zien is, spreken we van organische stemstoornissen. Kan er geen organisch letsel gevonden worden, dan spreekt men van functionele stemstoornissen. In sommige gevallen leiden functionele stoornissen uiteindelijk tot een organisch letsel. In bovenstaande gevallen kan het raadzaam zijn stemtherapie te volgen.

De meest voorkomende klachten zijn heesheid, stemvermoeidheid, kropgevoel t.h.v. de keel, pijn,… Indien deze klachten langer dan twee weken aanhouden, is het raadzaam een Neus-Keel-Oor-arts te raadplegen. Hij of zij kan de stembanden en de mogelijkheden van de stembanden visualiseren via een laryngoscopisch en stroboscopisch onderzoek.

Het is ook mogelijk om stemcoaching te volgen om de stem te optimaliseren en de belastbaarheid te vergroten. Voornamelijk bij beroepssprekers kan dit zinvol zijn. Er wordt o.a. gewerkt aan houding, uitspraak, intonatie, spreektempo, stemprojectie,….

Daarnaast kan u in de praktijk ook terecht indien u als transvrouw op zoek gaat naar een aanvaardbare ‘gezonde’ toonhoogte. Het gaat hierbij niet enkel om stijging van de toonhoogte, maar er wordt ook gewerkt aan intonatie, resonantie, projectie,…

Het is ook mogelijk om een workshop ‘stemgeven voor de klas’ te volgen. Voor leerkrachten is hun stem immers hun belangrijkste werkinstrument. Daarom kan het zinvol zijn om te weten hoe je best met dit instrument kan omgaan om uiteindelijk stemklachten (zoveel mogelijk) te voorkomen.

 

 

Neurologische taal- en spraakstoornissen

U kan in deze praktijk ook terecht voor het behandelen van patiënten die na een hersenletsel taal- en/of spraakproblemen ervaren. Het kan zijn dat een persoon zijn vermogen verliest om taal te begrijpen en/of te gebruiken na een hersenletsel (afasie en/of dysartrie). Logopedische therapie kan helpen om deze functies volledig of gedeeltelijk te herstellen.

 

 

Leerproblemen

Sommige kinderen ervaren moeilijkheden op school, die ondanks zorg op school, niet voldoende geholpen kunnen worden. In zo’n gevallen kan externe hulp door een logopedist ingeschakeld worden. Indien de problemen na intensieve begeleiding blijven bestaan, kan er sprake zijn van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie).

Dyslexie betreft een leesstoornis, waarbij het kind moeilijkheden ervaart met het direct herkennen van woordbeelden. Kinderen met een leesstoornis maken vaak leesfouten en/of lezen trager dan hun leeftijdsgenoten. Vaak komen deze problemen samen voor met de leerstoornis dysorthografie.

Dysorthografie betreft een spellingsstoornis, waarbij het kind veel schrijffouten maakt. Vaak schrijven deze kinderen zeer traag, omdat ze moeite hebben met het woordbeeld neer te schrijven. Kinderen met dysorthografie blijven vaak teruggrijpen naar de hoorstrategie, waarbij ze schrijven wat ze horen.

Als laatste kunnen kinderen de leerstoornis dyscalculie hebben. Zij hebben moeite met rekenen. Er bestaan verschillende vormen van dyscalculie, afhankelijk van het gebied waarop er voornamelijk een uitval is. Het is ook mogelijk dat er een combinatie van leerproblemen voorkomt.

 

 

Voor bepaalde stoornissen (o.a. stotteren) verwijs ik graag door naar collega’s met meer expertise op dit gebied. Neem gerust contact op indien u graag doorverwijsadressen wilt weten. Op de site van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten kan u eveneens een logopedist zoeken met een bepaalde specialisatie.